free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
MİSYONERLİĞİN TÜRK MİLLETİ ÜZERİNDEKİ HESAPLARI

« MİSYONERLİĞİN TÜRK MİLLETİ
ÜZERİNDEKİ HESAPLARI »
Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkler üzerindeki hesapları 
Katolik Kilisesi'nin Türkler üzerindeki planları 
İngiltere'nin Türkler üzerindeki hesapları 
Misyoner Ajanlar nasıl yetiştiriliyor? 
Ajan Herbert'in faaliyetleri
Mustafa Reşit Paşa'nın Misyonerlerle ilişkisi 
Misyoner Cemiyeti Başkanı'nın ifadeleri 
Misyonerler ile Masonların ilişkisi 
Ajan Humpher 
Anadolu'daki Misyoner faaliyetleri 
Orta Doğu ve Hicaz bölgesindeki Misyoner faaliyetleri 
Misyonerlerden birkaçı
Şerif Hüseyin ve İngiliz ajan Lawrence'nin Hicaz'daki faaliyetleri 
Medine'nin Osmanlı'lardan çıkışı 
Osmanlı Devleti'nin Hicaz bölgesindeki hizmetleri 
Kabir Tahrifatları 
Ajan Humpher'ın diğer faaliyetleri 
Ajan Humpher Hilafet Merkezi İstanbul'da 
İslam Ülkelerinin genelinde Misyoner faaliyetleri 

::Foruma katılın::

::Ziyaretçi defteri::Misyonerliğin hedefi:


Avrupa'da Hıristiyanlık, misyonerlik çalışmaları ile masum görüntülerle dünyanın her ülkesine pazarlanırken; başlangıç olarak gayet samimi bir hava yaratılmaya çalışılır. Ancak hasıl olan netice; bu başlangıç gibi hoş ve samimi değildir. Gidilen yerlerde iktisadî çıkarlar ön planda tutularak ve siyasî, iktisadî, hukukî katliamlar yapılarak medeniyetler yok edilir. Mesela, Amerika'ya keşif adı altında yapılan çıkarma, Hıristiyanlığı hakim kılmak için; İnka, Aztek, Maya medeniyetlerinin yok edilmesiyle, yani Kızılderililerin ortadan kaldırılmasıyla neticelenmiştir.

Afrika'da da durum bundan farklı olmamıştır. Gayet masum görüntülerle Afrika'ya uzanan misyonerler, bu bölgelerdeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını elde etmenin projesini hayata geçirmişlerdir.

Ve yine Ortadoğu'da Arap-İslam aleminde faaliyet gösteren İngilizler tarafından yetiştirilip gönderilen binlerce misyonerin asıl gayesi; Osmanlı'nın bu bölgedeki hakimiyetini yok etmek, toprağını ve halkını parçalayarak kendi emellerine ve iktisadî, siyasî gayelerine alet etmektir. Ve neticede de böyle olmuştur.

Dünyada misyonerlik hep bu yüzüyle insanlığa görünmüştür. Şimdi ise Oryantalizm, Diyalog gibi isimlerle ortaya çikmasının başka bir tarzda izahı mümkün değildir. Bugün de asıl maksat; Anadolu'yu parçalamak ve bu güzel toprakları kendi tasarruflarına almaktır.

Nihai hedef budur.Bilinmeyen Vatikan ve Papaları anlatan bu yazı dizisine, “Vatikan Nedir?” sorusuyla başlamak kanımca yerinde ve yararlı olacaktır. Türkiye’de Vatikan’ın adı bilinmekte ve/fakat gerçekte “ne” olduğu geniş Müslüman kitle tarafından hiç bilinmemektedir. En iyimser deyişle Vatikan, Papalarıyla birlikte anılan, Papa’nın yaşadığı yer diye bilinen minik bir devlet olarak tanınmaktadır.

 

 

 
Bravenet Web Services

SİTEMİZİ ARKADAŞINIZA
TAVSİYE EDİN!
Adınızı yazınız:

E-posta adresinizi yazınız:

Arkadaşınızın E-postası:

Görüşleriniz:

Kopya al:  ::Web-editör'e mesaj::

Adınız?

Yaşadığınız şehir ?

E-mail adresiniz?Bravenet SiteRing « Misyonerlik.bravepages.com
SiteZincirine siz de katılın
»

Web-Editör
Previous Site List Sites Random Site Join Ring Next Site
SiteRing by Bravenet.com